glaciers

How to track an invisible system – particulate organic carbon may reveal the evolution of subglacial drainage (Jak badać niewidzialny system – cząsteczkowy węgiel organiczny może pokazać jak ewoluuje system rzek pod lodowcami)

Carbon is a basic element of life on our planet and all the molecules which build us contain it. One of the kinds of carbon often tracked in ecosystems by scientists is POC – particulate organic carbon, whose size does not allow it to pass through a filter measuring e.g. the physicochemical properties of water. POC may be used for a number of purposes, inter alia, in studies on ecosystem productivity or as a pollution indicator. Even though such an explanation is a dramatic simplification, it is probably the most accessible one☺. In a recent paper published in the Geophysical Research Letters journal a group of scientists studied the concentration and the age of POC from the subglacial ecosystems under the Greenland Ice Sheets. It has been assumed that the amount of POC (which after being transferred to the rivers, reaches the oceans) increases as the subglacial drainage expands into the subglacial environments over the summer due to the flushing of inland sediments which have likely been covered by ice for longer periods of time. The POC found in the study is aged between ~4000 and ~9000 years. The scientists have shown that the measurements of POC may be used as an evidence of a seasonal evolving of subglacial drainage systems which are located beneath the glaciers and ice caps. Such a discovery is particularly thrilling since these ecosystems have remained extremely unexplored in view of contemporary studies into polar and mountain regions. Article is available here

 

2

Węgiel to oczywiście podstawowy budulec życia na naszej planecie. Wszystkie molekuły z jakich jesteśmy zbudowani posiadają ten pierwiastek. Jednym z rodzajów węgla monitorowanego przez naukowców jest cząsteczkowy węgiel organiczny (POC – Particulate Organic Carbon) czyli ten na tyle duży, że nie przechodzi przez filtry służące np. do pomiarów fizykochemicznych wody. POC można mierzyć z różnych powodów m.in. żeby zmierzyć produktywność ekosystemów lub stan zanieczyszczenia środowiska. Oczywiście to wszystko to grube uproszczenie ale chyba najbardziej przystępne. W artykule opublikowanym w Geophysical Research Letters naukowcy zbadali zawartość i wiek POC pochodzącego ze strefy subglacjalnej (czyli spod lodowców) trafiającego do rzek i następnie oceanów. Założyli oni, że ilość POC wzrasta kiedy system kanałów i jezior pod lodowcami się rozrasta i związane jest to z wypłukiwaniem zdeponowanego przez tysiące lat materiału. Badania prowadzono na Grenlandii i okazało się, że POC zakumulowany pod badanym lodowcem ma wiek od 4000 do 9000 tysięcy lat. Naukowcy pokazali, że POC może być także wykorzystane do badania ewolucji ekosystemów subglacjalnych. Jest to super odkrycie, ponieważ ekosystemy subglacjalne czyli te pod lodowcami i czapami lodowymi są niemalże terra incognita współczesnej wiedzy na temat regionów polarnych i górskich. Artykuł na ten temat jest dostępny tutaj

1

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s