glaciers

Pristine Greenland Ice Sheet is not so untouched – contaminants on the glaciers (Czapa lodowa na Grenlandii nie jest wolna od zanieczyszczeń)

Obraz1

At first glance, polar regions are contamination-free but it is just an illusion. Arctic areas are influenced by anthropogenic pollutants such as radionuclides, heavy metals or persistent organic pollutants. POPs are organic compounds toxic for plants and animals. Additionally, they are resistant to environmental degradation. It has been already documented that all the pollutants exert a negative impact on the trophic chain in polar regions. One of the habitats where the pollutants are cumulated are glaciers. They are particularly interesting due to fast melting and transport of those harmful substances to downstream ecosystems. An international team of scientists from Denmark, Greenland, the United Kingdom and the Czech Republic published a paper in Environmental Research Letters. They presented their exciting findings on bacteria metagenomes from five sites on the Greenland Ice Sheet. While investigating extremophile bacteria from the surface of glaciers the authors found genes in Bacteria which are responsible for resistance to Zinc and the chromium compound. Moreover, some of the bacteria are able to degrade aromatic compounds and tolerate Mercury and Cooper. The genes responsible for resistance to contaminants and degradation were present in all the sampling points. A genetic potential of resistance in Bacteria to contaminants is an evidence that even the Greenland Ice Sheet considered to be pristine is not so untouched, and, as a matter of fact, the place should be regarded as contaminated. The article on this exciting issue is available here.

Obraz2

Zazwyczaj regiony polarne są uważane za czyste i wolne od zanieczyszczeń. Niestety jest to iluzja i w wielu artykułach naukowych możemy znaleźć informacje o zanieczyszczeniach produkowanych przez człowieka w różnych regionach świata, które są następnie transportowane z wiatrem i wodą do tych dalekich i wydawałoby się dziewiczych regionów. W regiony polarne docierają m.in. metale ciężkie czy trwałe zanieczyszczenia organiczne (ang. persistent organic pollutants) czyli toksyczne dla zwierząt i ludzi substancje chemiczne nie ulegające zmianom przez wiele lat. We wrażliwych na wszelkie zmiany regionach polarnych zanieczyszczenia kumulują się w organizmach i wpływają negatywnie na cały łańcuch troficzny. Jedno z siedlisk do którego docierają zanieczyszczenia i są tam kumulowane stanowią lodowce i czapy lodowe. Lodowce to szczególny obiekt zainteresowania, ponieważ zakumulowane na powierzchni zanieczyszczenia wraz z topniejącym lodem trafiają do ekosystemów znajdujących się w dolinach, na przedpolach lodowców, a następnie do mórz i oceanów. Międzynarodowy zespół naukowców z Danii, Grenlandii, Wielkiej Brytanii i Czech opublikował artykuł w Environmental Research Letters, w którym opisali fascynujące wyniki badań metagenomowych z czapy lodowej na Grenlandii. Analizy metagenomiczne opierają się na zebraniu prób bezpośrednio ze środowiska, izolowaniu całkowitego DNA, następnie np. szukaniu mechanizmów oporności organizmów, których nie jesteśmy w stanie wyhodować w laboratorium. Materiał do badań został zebrany z pięciu stanowisk na czapie lodowej. Naukowcy znaleźli u ekstremofilnych bakterii żyjących na powierzchni lodowców geny odpowiedzialne za oporność na cynk i związki chromu. Co więcej niektóre z bakterii były zdolne do rozkładania toksycznych związków aromatycznych, tolerowały rtęć i miedź. Te niezwykłe geny znaleziono we wszystkich analizowanych próbkach. Obecność i aktywność genów związanych z degradowaniem zanieczyszczeń jest dowodem na to że czapa lodowa na Grenlandii jest zanieczyszczona i nie powinniśmy już nigdy traktować jej jako dziewiczego obszaru. Artykuł na ten super temat dostępny jest tutaj.

Obraz3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s