science

Anthropic contaminants are accumulated, stored and released from glaciers (Zanieczyszczenia cywilizacyjne są akumulowane, a następnie uwalniane z topniejących lodowców)

Obraz1

Can you imagine the picks of the European Alps without glaciers? Such a dramatic scenario is likely to take place by the end of 2100. As a source of electric power, water for domestic use and a supply of water for downstream ecosystems mountain glaciers are of great importance. Currently, they are melting and release more or less cool “surprises”. If you are interested in glaciers or have read my blog before, you should probably know that glaciers are not sterile places devoid of life and their surface is inhabited by numerous microscopic organisms. They are not so pristine either. For ages they have been contaminated by natural dust and elements but since the dawn of human civilization they have been also polluted by elements of industrial origin. Glaciers in the Alps are surrounded by one of the most industrialised and populated regions of the Earth. Moreover, in the past these glaciers were exposed to radioactive fallout resulting from, among others, the Chernobyl disaster. Due to that, Alpine glaciers are a perfect study site to better comprehend the role played by glaciers in determining the fate of many natural and anthropic atmospheric pollutants in glacial environments. A team of scientists from Italy checked whether cryoconite (dark granules on the surface of glaciers) can serve as a temporary sink for anthropogenic pollutants stored in glaciers? To answer this interesting question they chose study sites on the Morteratsch Glacier in the Swiss Alps where they collected cryoconite material in order to search for anthropic elements. As they learnt from the research, cryoconite granules may be a sink for such elements! In the granules they found Zn, As, Sb, Se and Hg which are known to be mobile and volatile, and thus as a consequence of mining, metal production or fossil fuel combustion they are emitted into the atmosphere. Interestingly, the elements concentrations found in cryoconites were 5 orders of magnitude higher than those observed in ice and snow. The authors of the article stress that glaciers retreat is responsible for the secondary emission of elements which have been deposited in high-altitude regions for the last decades. In relation to such a novel phenomenon, the role played by cryoconite granules in the Alps still remains a mystery. See here for more details of this fascinating project.

Obraz4

Czy możecie sobie wyobrazić szczyty Alp bez lodowców? Prawdopodobnie taki scenariusz spełni się przed końcem 2100 roku. Lodowce w górach pełnią ważną funkcję jako źródło wody do gospodarstw domowych, źródło energii w elektrowniach górskich czy stałe dostarczanie wody do ekosystemów zlokalizowanych w dolinach. Obecnie lodowce te topnieją i uwalniają mniej lub bardziej przyjemne „niespodzianki”. Jeśli interesujesz się lodowcami lub też czytałeś/aś wcześniej mój blog, prawdopodobnie wiesz, że lodowce nie są miejscami pozbawionymi życia i ich powierzchnia jest zasiedlana przez mnóstwo mikroskopijnych organizmów. Nie są też, jak mogłoby się wydawać  dziewiczymi miejscami będącymi poza wpływem zanieczyszczeń. Przez wieki do lodowców i czap lodowych były transportowane zanieczyszczenia wraz z  pyłem z pustyń i wulkanów oraz aerozolami. Razem z pojawieniem się cywilizacji, lodowce są także zanieczyszczane substancjami i pierwiastkami będącymi wynikiem ludzkiej działalności. Lodowce w Alpach są otoczone przez jedne z najbardziej uprzemysłowionych i najbardziej zaludnionych obszarów na naszej planecie. Ponadto to właśnie te lodowce były w przeszłości narażone na punktowe opady radioaktywne związane m.in. z wybuchem w Czarnobylu. Dlatego też, lodowce w Alpach wydają się być odpowiednimi do prowadzenia badań, które pozwolą lepiej zrozumieć  los antropogenicznych, ale też naturalnych zanieczyszczeń w ekosystemach lodowych. Zespół naukowców z Włoch sprawdzał czy granulki kriokonitowe (ciemne osady na lodowcach) mogą być źródłem zanieczyszczeń pochodzenia cywilizacyjnego przechowywanych w lodowcach? Aby odpowiedzieć na to ciekawe pytanie, jako teren badań wybrali lodowiec Morteratsch w Szwajcarii, gdzie pobierali granulki kriokonitowe do dalszych badań. Odpowiedź na pytanie brzmiała TAK! Granulki kriokonitowe mogą być źródłem zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego, które były przechowywane na lodowcach przez dłuższy czas. Autorzy artykułu znaleźli w granulkach kriokonitowych pierwiastki takie jak As, Sb, Se i Hg, które znane są jako bardzo mobilne i lotne. Pochodzą one głównie z przemysłu górniczego, produkcji metali i spalania paliw. Interesujące okazało się też to, że koncentracja tych pierwiastków była 5 razy wyższa w granulkach kriokonitowych niż np. w próbkach śniegu. Autorzy artykułu podkreślają, że lodowce mogą być dodatkowym źródłem emisji szkodliwych pierwiastków magazynowanych tam przez lata. Jednak rola jaką pełnią w tym wszystkim granulki kriokonitowe na lodowcach w Alpach, wciąż pozostaje tajemnicą. Więcej na ten naprawdę interesujący temat znajdziesz tutaj.

Obraz3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s