adverts

BIOGEOECO field course in the Arctic (Kurs BIOGEOEKO w Arktyce)

Students of the Faculty of Biology at Adam Mickiewicz University are invited to apply for a field course organized in the vicinity of the town of Longyearbyen in Svalbard. The main idea of ​​the course is a combination of biology, geology and ecology. The main topics are glacial ecosystems, succession, the impact of glaciers on the formation of Arctic ecosystems, modern landscapes, pollution in the Arctic, the impact of birds on the functioning of terrestrial ecosystems in the Arctic, logistics.
Course dates: end of July-August.
The organizational meeting will take place this Friday (28.02.2020) in room A at 12:15.

DSC07211-min

Zapraszamy studentów Wydziału Biologii UAM do zgłoszeń na kurs organizowany w okolicach miasteczka Longyearbyen na Svalbardzie. Zagadnienia poruszane w kursie dotyczyć będą biologii, geologii i ekologii. Główne tematy to: ekosystemy glacjalne, sukcesja, wpływ lodowców na kształtowanie ekosystemów arktycznych, rzeźba terenu, zanieczyszczenia w Arktyce, wpływ ptaków na funkcjonowanie ekosystemów lądowych w Arktyce, logistyka.

Termin kursu: koniec lipca-sierpień.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się już w najbliższy piątek (28.02.2020) w sali A o godzinie 12:15.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s