About

IMG_6497 (1)

My name is Krzysztof Zawierucha.  I wholeheartedly feel that science is the essence of my life. I hope that all information on this website will be of interest to my students and people interesting in science popularisation and a wide spectrum of researchers, including micro-fauna specialists and polar researchers, ecologists and zoologists, enthusiastic about extreme ecosystems.

During my bachelor, master and PhD studies, I used to work on mostly ubiquitous micro-invertebrates – Tardigrada also known as water bears. I am particularly interested in their cryptic diversity, convergence evolution, dispersion and function in glacial ecosystems. Dozens of papers about a glacial ecosystems have been published  over the recent years. Despite the fact that microbes are relatively well-studied in terms of their diversity and function in others ecosystems, the knowledge on the organisms (I’m interested mostly in tardigrades and rotifers on glaciers) in these ecosystems is extremely scarce. I would like to devote this website to sharing of knowledge about tardigrades, snow and glacial ecosystems as well as polar and mountains regions. On this blog you will find short information in a nutshell on recent scientific papers but also on my research and expeditions.

You can see my scientific papers under ResearchGate as well as Google Scholar.

Blogs and web sites I follow:

Glacier Hub ; Tardigrada Newsletter ; cryoecoCrazy Nauka ;  Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt  ; To The Poles  ;  Polskie Konsorcjum Polarne 

my e-mail: k.p.zawierucha@gmail.com

image description

Black pigmented tardigrade from glaciers

 

Nazywam się Krzysztof Zawierucha. Nauka to coś ważnego w moim życiu. Mam nadzieję, że informacje na tej stronie będę przydatne moim studentom, osobom zajmującym się popularyzacją nauki oraz szerokiemu spektrum naukowców zajmujących się mikroskopijnymi bezkręgowcami, badaniem ekosystemów polarnych oraz ekstremalnych.

Badania, które prowadziłem w ramach mojej pracy licencjackiej, magisterskiej oraz doktorskiej dotyczyły mikroskopijnych bezkręgowców – Tardigrada, nazywanych niesporczakami lub wodnymi miśkami. Szczególnie interesuje mnie ich różnorodność, ewolucja konwergentna, dyspersja oraz funkcja w ekosystemach glacjalnych (czyli tych związanych z lodowcami). W ostatnich latach opublikowano dziesiątki artykułów naukowych na temat funkcjonowania ekosystemów glacjalnych. Jednak wiedza na temat różnorodności i funkcji mikroskopijnych organizmów takich jak glony, sinice i drobne bezkręgowce w tych miejscach jest wciąż niewielka. Mnie szczególnie interesują najczęściej występujące grupy zwierząt na lodowcach czyli niesporczaki i wrotki (Rotifera). Celem tej strony jest dzielenie się wiedzą na temat niesporczaków, śnieżnych i lodowych ekosystemów, a także informacjami na temat regionów górskich i polarnych. Znajdziecie tutaj także informacje na temat moich artykułów, wystąpień, wywiadów oraz wypraw naukowych.

 

Listę moich publikacji naukowych możecie zobaczyć na ResearchGate oraz Google Scholar

Strony, które często odwiedzam: 

Glacier Hub ; Tardigrada Newsletter ; cryoeco ;  Crazy Nauka ;  Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt  ; To The Poles  ;  Polskie Konsorcjum Polarne 

mój e-mail to: k.p.zawierucha@gmail.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s